Management kvality

Management kvality dle normy DIN EN ISO 9001

Již od roku 1995 splňuje management kvality společnosti AEM nároky DIN EN ISO 9001 (certifikát společnosti ÖHMI EuroCert GmbH).

Zajištění kvality ve společnosti AEM Dessau GmbH je podstatnou součástí firemní strategie. Nejvyšším cílem podniku je co nejlepší možná kvalita našich výrobků.

Nejvyšší prioritu má při tom upevnění povědomí o kvalitě u každého ze zaměstnanců. Jedině realizace této kvalitativní politiky v každodenní práci zvyšuje hospodárnost, zlepšuje neustále vlastní kvalitu a odpovídajícím způsobem snižuje náklady.

Zabránění chybám má přednost před odstraňováním chyb. V případě rozpoznání chyb nebo odchylek, tedy při zjištění rizik ovlivňujících kvalitu, má každý ze zaměstnanců povinnost tyto nedostatky nahlásit svému nadřízenému, pokud jeho vlastní odpovědnost a pověření neumožňuje jejich odstranění.

Každý ze zaměstnanců přispívá v rámci svého pracoviště svým dílem k plnění společných kvalitativních cílů, z nichž ty nejpodstatnější jsou:

  • spokojenost zákazníka
  • neustálé zlepšování kvality výrobků
  • dodržování dodacích lhůt

Celkovou odpovědnost za systém managementu kvality nese vedení společnosti a to má za úkol, aby na všech úrovních organizace zaměstnanci rozuměli, realizovali a dodržovali tuto politiku zajištění kvality.

Rychlý kontakt

Tel.:+49 340 203-200
Fax:+49 340 203-311
E-mail:info@aemdessau.de
Poptávkový formulář
Kontaktní osoba

Downloads

DIN EN ISO 9001

more