Moottorigeneraattorit

Pyörivät taajuusmuuttimet ovat konesarjoja, jotka koostuvat moottorista ja generaattorista. Toisin kuin muuntajat, voivat toisiinsa yhdistetyt, eri napaluvun omaavat koneet muuttaa moottorigeneraattoreiden jännitettä ja taajuutta. Tyypilliset sovellukset ovat 50/60 Hz, 50/50 Hz tai 60/60 Hz.

Taajuusmuuttimet mahdollistavat verkosta erottamisen ja tehokkaan suodatuksen, koska ensisijaiset ja toissijaiset osat on kytketty vain mekaanisesti eikä magneettisesti. Moottorin tai generaattorin puoleiset moottorigeneraattorit voivat koostua epätahtikoneista, tahtikoneista tai niiden yhdistelmästä ja yleisin yhdistelmä onkin epätahtimoottori/tahtigeneraattori.

Epätahtikoneita käytetään ensisijaisesti tuottamaan suurempia taajuuksia, kun taas synkronisissa moottorigeneraattoreissa on kuormituksesta riippumaton pyörimisnopeus ja jännite on vakaampi.

Koneet kytketään mekaanisesti hihnalla tai kytkimellä. Koneet voidaan asentaa erillisinä tai yhteiseen pohjakehykseen.

  • rakennekoko: maks. 800
  • kotelointiluokka: maks. IP 56
  • jäähdytysluokka: maks. IC 86 W7
  • pyörimisnopeus: maks. 3600 rpm
  • eristysluokat: F ja H

Edut:

  • ei vaikutusta verkkovirran vakauteen
  • yliaaltojen osuus vähäinen
  • verkosta irrottaminen

Ota yhteyttä

Puhelin: +49 340 203-200
Faksi: +49 340 203-311
Sähköposti:
info@aemdessau.de
Kyselylomake
Yhteyshenkilö

Product Enquiry

Enquire here for your specially designed product request

Asynchronous machine
Synchronous machine