Laadunhallinta

Laadunhallinta DIN EN ISO 9001 -standardin mukaisesti

AEM:n laadunhallintajärjestelmä on jo vuodesta 1995 lähtien täyttänyt DIN EN ISO 9001 -standardin vaatimukset (ÖHMI EuroCert GmbH:n myöntämä sertifikaatti).

Laadunvarmistus on keskeinen osa AEM Dessau GmbH:n yritysstrategiaa. Yrityksen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa tuotteiden paras mahdollinen laatu.

Erityisenä prioriteettina on vahvistaa laatutietoisuutta koko henkilöstön keskuudessa. Taloudellisen tehokkuuden lisääminen, laadun jatkuva parantaminen ja vastaavasti kustannusten alentaminen voidaan varmistaa vain soveltamalla laatupolitiikkaa jokapäiväisessä työssä.

Virheiden ehkäiseminen on ensisijaisempaa kuin virheiden korjaaminen. Jos havaitaan virheitä tai poikkeamia eli jos todetaan laaturiskejä, on jokaisella työntekijällä velvollisuus ilmoittaa näistä puutteista esimiehelleen, mikäli hänellä ei ole valtuuksia suorittaa itse korjaavia toimia.

Yrityksen jokainen työntekijä antaa työpaikallaan oman panoksensa yhteisten laatutavoitteiden saavuttamiseen. Tärkeimpiä laatutavoitteita ovat:

  • asiakastyytyväisyys
  • tuotteiden laadun jatkuva parantaminen
  • toimitusaikojen noudattaminen

Yrityksen ylin johto kantaa kokonaisvastuun laadunhallintajärjestelmästä ja varmistaa, että tämä laatupolitiikka ymmärretään ja että sitä noudatetaan organisaation kaikilla tasoilla.

Ota yhteyttä

Puhelin: +49 340 203-200
Faksi: +49 340 203-311
Sähköposti:
info@aemdessau.de
Kyselylomake
Yhteyshenkilö

Downloads

DIN EN ISO 9001

more