Ympäristöasioiden hallint

Ympäristöpolitiikkamme suuntaviivat

Tunnustamme vastuumme ympäristöstä. Ympäristönsuojelun optimointi yhdessä korkealaatuisten ja pitkän käyttöiän omaavien tuotteiden valmistuksen ja yrityksen taloudellisen tehokkuuden kanssa ovat yrityksellemme saman arvoisia tavoitteita. Haitalliset ympäristövaikutukset estetään asianmukaisilla teknologisilla menetelmillä sekä lainsäädännössä vahvistettujen velvollisuuksien johdonmukaisella toteuttamisella ja noudattamisella.

AEM Dessaun ympäristöpolitiikka perustuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin:

  1. Yrityksen tavoitteiden asettelussa huomioidaan työntekijöiden ja julkisuuden antamat ohjeistukset. AEM Dessau GmbH käy tarpeen mukaan avointa vuoropuhelua teollisuusalueen lähialueiden asukkaiden kanssa ja tiedottaa yrityksen ympäristövaikutuksista sekä toimenpiteistä niiden välttämiseksi.
  1. Parhaimpiin käytettävissä oleviin teknologioihin perustuvan tuotanto- ja valmistusmenetelmien parantamisen rinnalla on ennaltaehkäisevän ympäristönsuojelun olennainen osa myös se, että tehdään ja otetaan käyttöön erityiset suunnitelmat vahinkojen ehkäisemiseksi ja varaudutaan mahdolliseen hätätilaan. Varmistetaan, että asiaankuluvia ympäristöoikeudellisia ehtoja noudatetaan.
  1. AEM Dessau GmbH:n ympäristövaikutusten määrittämisessä ja kartoittamisessa hyödynnetään ympäristötarkastusvälineistöä. Tulokset otetaan huomioon yrityksen tavoitteissa ja päätöksissä ja lisäksi niissä huomioidaan uusien toimintojen, tuotteiden sekä tuotantotapojen ympäristövaikutusten arvioinnit jo ennen käyttöönottoa.
  1. Pyrkimyksenämme on varjella luonnonvaroja hyödyntämällä optimaalisesti sähkömoottorien ja -generaattorien valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita ja tarvikkeita, koska luonnonvarojen varjeleminen nähdään olennaisena tavoitteena yrityksen toiminnan pitkäaikaisessa turvaamisessa ja kilpailukyvyn parantamisessa. AEM Dessau GmbH:n ympäristötoiminnan painopisteenä on sen vuoksi jätteen määrän vähentäminen toimenpiteillä, jotka ehkäisevät jätteen syntymistä ja tähtäävät jätteen uudelleenkäyttöön.
  1. Kaikki työntekijät ovat vastuussa yrityksen ympäristötavoitteiden saavuttamisesta. Siksi kaikkia työntekijöitä kehotetaan ryhtymään oma-aloitteisesti toimenpiteisiin, jotka ylittävät AEM Dessaulle asetetut ympäristöoikeudelliset vaatimukset ja kehittämään ideoita, joilla optimoidaan ympäristönsuojelu, työturvallisuus ja valmistusprosessit. Otamme myös asiakkaamme ja toimittajamme osallisiksi pyrkimyksiimme.
  1. Työntekijöiden ympäristötietoisuuden edistäminen sekä tavoitteellinen koulutus ja jatkokoulutus ovat tärkeitä edellytyksiä yksittäisen työntekijän intensiiviselle osallistumiselle. Sen vuoksi kaikki työntekijät saavat säännöllisesti koulutusta ja jatkokoulutusta erityisesti ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden/laitosturvallisuuden alueella.
  1. Ympäristönsuojelun tason nostamiseksi kiinnitetään erityisesti huomiota ympäristölle haitallisten aineiden vähentämiseen tai niiden korvaamiseen, silloin kun se on mahdollista.
  1. Yrityksen johto tarkistaa säännöllisesti, että ympäristöpolitiikkaa noudatetaan ja asetetut ympäristötavoitteet saavutetaan. Parannusideat ja -ehdotukset arvioidaan ja toteutetaan käytännössä yrityksen mahdollisuuksien mukaan.

Ota yhteyttä

Puhelin: +49 340 203-200
Faksi: +49 340 203-311
Sähköposti:
info@aemdessau.de
Kyselylomake
Yhteyshenkilö