Purchasing

Anke Lohmann
Anke Lohmann
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Cast, wire, electrical steel, bearings, insulation material
Phone:
+49 340 203-356
Laura Schülbe
Laura Schülbe
Steel, semi-finished copper, chemical products
Phone:
+49 340 203-350

Contatto diretto

Tel.:+49 340 203-200
Fax:+49 340 203-311
E-mail:info@aemdessau.de
Modulo di richiesta
Referente