Forskning og utvikling

Forskning og utvikling spille en svært viktig rolle i AEM.

Vi analyserer kontinuerlig hver produksjonsserie for potensielle forbedringer i form av pålitelighet, virkningsgrad og kundenytte. Dermed sikrer vi at våre produkter blir enda bedre med hver ny versjon. Og det har vi gjort i over 60 år.

Våre ingeniører er begeistret for utradisjonelle ideer, de går egne veier og stiller alltid spørsmål ved eksisterende regler og konvensjoner. Samtidig bruker de den unike erfaringen til AEM til å forbedre våre produkter kontinuerlig.

Vår utviklingsavdeling står til disposisjon i tillegg til AEMs effektive beregnings- og modelleringsmetoder og finite-elementprogramvaren, bl.a. til simulering innen konstruksjonsmekanikk og elektromagnetisme.

I tillegg driver vi egenutvikling av styreenheter som gjør det mulig for oss å tilpasse perfekt kombinasjonen av synkrongenerator og styreenhet til hverandre.

Forskning utføres i nært samarbeid med universiteter og private institutter, f.eks. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, det tekniske universitetet i Chemnitz, det tekniske universitetet i Dresden, STC, FEMCOS og Fraunhofer-Institut.

De viktigste forskningsområdene er følgende:

  • Forskning på fysiske fenomener i elektriske maskiner
  • Energieffektivitet
  • Maskinakustikk
  • Materialer, prosess- og produksjonsteknologi
  • Nye materialer
  • Optimal avstemning av komponenter i drivverkssystemet

Hurtigkontakt

Tlf.:+49 340 203-200
Faks:+49 340 203-311
E-post:info@aemdessau.de
Forespørselsskjema
Kontaktperson