Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring i henhold til DIN EN ISO 9001

Allerede i 1995 oppfylte kvalitetsstyringssystemet til AEM kravene i DIN EN ISO 9001 (sertifikat utstedt av ÖHMI EuroCert GmbH).

Kvalitetssikring er en viktig del av AEM Dessau GmbHs strategi. Vårt fremste mål er å sørge for best mulig kvalitet på våre produkter.

Forankring i kvalitetsbevissthet har høyeste prioritet for alle ansatte i selskapet. Bare gjennomføring av kvalitetsretningslinjene i det daglige arbeidet øker lønnsomheten, forbedrer stadig kvaliteten og reduserer kostnadene.

Forebygging av feil har prioritet foran feilsøking. Når man oppdager feil eller avvik, eller det oppdages kvalitetsrisiko, er de ansatte pålagt å rapportere disse manglene til sin overordnede, i den grad driftsnedleggelse ikke er mulig innenfor vedkommendes ansvarsområde.

Alle ansatte bidrar til å oppfylle våre felles kvalitetsmål på arbeidsplassen, noe som i det vesentlige er følgende:

  • Kundetilfredshet
  • Stadig forbedring av produktkvaliteten
  • Levering til rett tid

Ledelsen har det overordnede ansvaret for kvalitetsstyringssystemet og sørger for at disse kvalitetsretningslinjene forstås på alle nivåeri organisasjonen samt at de gjennomføres og overholdes.

Hurtigkontakt

Tlf.:+49 340 203-200
Faks:+49 340 203-311
E-post:info@aemdessau.de
Forespørselsskjema
Kontaktperson

Downloads

DIN EN ISO 9001

more