Miljøstyring

Miljøretningslinjer

Vi erkjenner vårt ansvar for miljøet. Optimert miljøvern i tillegg til produksjon av produkter med høy kvalitet, lang levetid og lønnsomhet i selskapet er likeverdige mål i selskapet. En negativ innvirkning på miljøet unngås med hjelp av egnede teknologiske prosesser og konsekvent gjennomføring og overholdelse av lover og forskrifter.

Miljøretningslinjene i AEM Dessau er basert på følgende handlingsprinsipper:

  1. Informasjon fra ansatte og publikum blir tatt hensyn til i utviklingen av selskapets målsetninger. Det tilbys ved behov en åpen dialog med innbyggerne i områder der det både finnes industri og boliger, og vi rapporter om miljømessige konsekvenser av AEM Dessau GmbHs virksomhet og forebyggende tiltak.
  1. En viktig komponent i et forebyggende miljøvern, i tillegg til kontinuerlig forbedring av produksjonen og produksjonsprosessen, som er basert på den beste tilgjengelige teknologien, er særlig tiltak for katastrofeberedskap og nødberedskap som må planlegges og gjennomføres. Overholdelse av relevante miljømessige rammebetingelser blir sikret.
  1. For å fastsette og overvåke miljøvirkningene av AEM Dessau GmbHs virksomhet, benytter bedriften ulike miljøkontrollinstrumenter. Det tas hensyn til resultatene med tanke på forretningmessige målsettinger og beslutninger, og det samme blir resultatene av vurderingen av miljøkonsekvensene for nye aktiviteter, produkter og produksjonsprosesser før innføring av slike.
  1. Som en viktig mål for langsiktig sikring av selskapet og styrking av konkurranseevnen anses bevaring av naturressursene gjennom en optimal virkningsgrad av råstoffene og driftsstoffene som kreves for produksjon av de elektriske motorene og generatorene. Fokus for miljøaktivitetene til AEM Dessau GmbH konsentrerer seg derfor rundt avfallsreduksjon gjennom forebygging og gjenvinningstiltak.
  1. Alle ansatte har ansvar for å oppnå miljømålene til selskapet. Derfor oppfordres alle ansatte til å ta eget initiativ som går utover overholdelse av miljøkravene til AEM Dessau og utvikle ideer for videreutvikling av miljøvern, sikkerhet og optimering av produksjonsprosessen. Kunder og leverandører inkluderes også i vårt arbeid.
  1. Fremming av miljøbevisstheten hos de ansatte samt målrettet opplæring og videreutdanning er en viktig forutsetning for intensiv deltakelse fra hver enkelt medarbeider. Derfor skjer det en regelmessig opplæring og videreutdanning av alle ansatte, særlig innenfor områdene miljøvern og vern om arbeidervern og anleggssikkerhet.
  1. For å forbedre miljøprestasjonene våre arbeider vi med en reduksjon eller substitusjon av bruk av miljøskadelige materialer, der dette er mulig.
  1. Ledelsen i selskapet vurderer regelmessig miljøretningslinjene og oppnåelsen av miljømålene. Ideer og forslag om forbedringer blir gjenstand for evaluering og gjennomføres i samsvar med selskapets muligheter.

Hurtigkontakt

Tlf.:+49 340 203-200
Faks:+49 340 203-311
E-post:info@aemdessau.de
Forespørselsskjema
Kontaktperson