Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością zgodnie z DIN EN ISO 9001

Już od 1995 system zarządzania jakością AEM spełnia wymogi DIN EN ISO 9001 (certyfikat ÖHMI EuroCert GmbH).

Zapewnienie jakości w AEM Dessau GmbH to istotny elementy strategii firmy. Najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest możliwie najlepsza jakość naszych produktów.

Dlatego uświadomienie każdego pracownika firmy w kwestii znaczenia jakości jest najwyższym priorytetem. Jedynie poprzez realizację polityki jakości możliwe jest podwyższenie efektywności ekonomicznej, systematyczna poprawa jakości i odpowiednio obniżenie kosztów.

Po pierwsze: unikanie błędów, potem ich eliminacja. W przypadku identyfikacji błędów lub rozbieżności, a zatem przy stwierdzeniu zagrożeń spadku jakości, każdy pracownik ma obowiązek zgłoszenia takich wad swojemu przełożonemu, o ile w ramach własnej odpowiedzialności i uprawnień nie może ich usunąć osobiście.

Każdy członek firmy przyczynia się na swoim stanowisku pracy do realizacji wspólnych celów jakościowych, do których zasadniczo należą:

  • zadowolenie klientów
  • stała poprawa wydajności produkcyjnej
  • dotrzymywanie terminów dostaw

Pełną odpowiedzialność za system zarządzania jakością ponosi zarząd i gwarantuje, że polityka jakości jest rozumiana, realizowana i przestrzegana na wszystkich poziomach organizacji firmy.

Szybki kontakt

Tel.:+49 340 203-200
Fax:+49 340 203-311
E-Mail:info@aemdessau.de
Formularz zapytania
Osoba kontaktowa

Downloads

DIN EN ISO 9001

more