Çevre Yönetimi

Çevre politikamızın ilkeleri

Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yüksek kaliteli ve dayanıklı ürün imalatı ve şirket verimliliğiyle iyileştirilmiş çevre koruması, eşit derecede önemli kurumsal hedeflerdir. Çevre üzerindeki olumsuz etkiler, uygun teknolojik yöntemler kullanılarak ve yasal gereksinimlere uyularak önlenir.

AEM Dessau çevre politikası aşağıdaki davranış kurallarına dayanmaktadır:

  1. Kurumsal hedeflere ulaşılırken çalışanlarımızın ve toplumun uyarıları dikkate alınır. Gerektiğinde karma sanayi bölgesi sakinleriyle açık diyaloglar yürütülür ve AEM Dessau GmbH'nin çevresel etkileri ve bunların giderilmesine ilişkin tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapılır.
  1. Mevcut en iyi teknolojilere dayalı üretim ve imalat süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine ek olarak, afete hazırlık ve acil durum planlamasına ilişkin tedbirlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, önleyici çevre korumasının ayrılmaz bir parçasıdır. Çevreyle ilgili yasal gereksinimlere uyulması sağlanır.
  1. AEM Dessau GmbH'nin çevresel etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesi için çevre denetim araçları devreye sokulmuştur. Kurumsal hedefler belirlenir ve kararlar alınırken bu denetim sonuçları, yeni faaliyet, ürün ve üretim teknikleri devreye alınmadan önce ise çevresel etki değerlendirmesi sonuçları göz önünde bulundurulur.
  1. Uzun vadeli şirket güvencesi ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik temel hedef çerçevesinde, elektromotor ve jeneratör imalatı için gerekli hammadde ve malzemelerle yardımcı araçlar en uygun şekilde üretilerek doğal kaynaklara saygı gösterilir. AEM Dessau GmbH'nin çevre alanındaki faaliyetleri bu nedenle önleme ve yeniden değerlendirme tedbirleri aracılığıyla atık hacminin azaltılmasına odaklıdır.
  1. Tüm çalışanlar şirketin çevre hedeflerine ulaşmasında sorumluluk taşır. Bu nedenle, tüm çalışanlar AEM Dessau için geçerli çevre gereksinimlerine uymanın ötesinde, kendi inisiyatifleriyle tedbir almaları ve çevre koruması ve iş güvenliğinin geliştirilmesiyle imalat tekniklerinin iyileştirilmesine yönelik fikir üretmeleri için teşvik edilir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de çabalarımıza dahildir.
  1. Çalışanların çevre bilincinin geliştirilmesi ve hedefe yönelik eğitim ve gelişim faaliyetleri, herkesin yoğun katılımı için önemli bir önkoşuldur. Bu nedenle, özellikle çevre ve iş/tesis güvenliği konularında tüm çalışanlara yönelik düzenli eğitim ve gelişim faaliyetleri gerçekleştirilir.
  1. Çevresel performansın artırılması amacıyla, çevreye zararlı maddelerin kullanımının mümkün olduğunda azaltılması ya da ikame edilmesi için çaba gösterilir.
  1. Şirket yönetimi, çevre politikalarına uyulmasını ve belirlenen çevre hedeflerine ulaşılmasını düzenli olarak denetler. İyileştirmeye yönelik fikir ve öneriler değerlendirmeye tabi tutulur ve şirketin imkanları çerçevesinde uygulanır.

Hızlı İrtibat

Tel.:+49 340 203-200
Faks:+49 340 203-311
E-posta:info@aemdessau.de
Başvuru formu
İlgili kişi